Program Saradnje

Telit Power program saradnje je besplatan i daje mogućnost članovima da ostvare prihod od postavljanja linka ka našim proizvodima na njihovim web stranicama čime reklamiraju Telit Power ili specifične proizvode. Svaka prodaja preko takvog linka, donosi saradniku odredjenu novčanu naknadu. Standardna naknada po ostvarenoj prodaji je trenutno 5%.

Za više informacija, posetite našu FAQ stranu ili pročitajte naše termine i uslove saradnje.

Novi Saradnik

Trenutno nisam saradnik.

Kliknite na DALJE da biste kreirali novi nalog saradnika. Molimo vas imate u vidu da ovaj nalog nije povezan ni u kom obliku sa nalogom kupca.

Login saradnika

Već prijavljeni saradnik.