Baterijski paketi

LISTA PROIZVODA

Reparacija i izrada zamenskih baterijskih paketa za sve vrste aplikacija.

Za medicinske uredjaje
EKG aparati, defibrilatori, volumetrijske pumpe, infuzione pumpe, optički instrumenti, fizioterapeutpski uredjaji .......

Uredjaje specijalne namene:
Geodetski instrumenti, merni instrumenti, upravljački sistemi, daljinski upravljači, bar kod skeneri, spektofotometri, baterijske lampe, panik lampe, PLC kontrolere, aparate za reglažu trapa, dronove ......
U izradi zamenskih baterijskih paketa, koriste se najbolje i najkvalitetnije ćelije iz kategorije indrustrijskih baterija.