LISTA PROIZVODA

Reparacija baterije NiMH 15.6V 1900mAh za Corpuls defibrilatore

Reparacija baterije NiMH 15.6V 1900mAh za Corpuls defibrilatore

   REPARACIJA   Reparacija baterije NiMH 15.6V 1900mAh za Corpuls defibrilator...

RSD: 9.610 Din

Reparacija baterije NiMH 4.8V 700mAh za 3M ESPE Elipar Free Light 2

Reparacija baterije NiMH 4.8V 700mAh za 3M ESPE Elipar Free Light 2

   REPARACIJA   Reparacija baterije NiMH 4.8V 700mAh za 3M ESPE Elipar Free Light 2...

RSD: 2.800 Din

Reparacije baterije Li-Ion 7.2V 2250mAh za MAC-400 EKG
Reparacije baterije Li-Ion 7.2V 2250mAh za MAC-400 EKG

Reparacije baterije Li-Ion 7.2V 2250mAh za MAC-400 EKG

   REPARACIJA   Reparacija baterije Li-Ion 7.2V 2250mAh za MAC-400 EKG...

RSD: 3.600 Din

Baterijska pakovanja za medicinske uredjaje. Posebna pažnja se obraća na kvalitet baterijskih ćelija i izradu baterijskih sklopova, kako bi u svakom trenutku odgovarale nameni.
Za ove uredjaje preporučujemo najkvalitetnije Panasonic baterijske ćelije.