LISTA PROIZVODA

120W DC/DC pretvarač DDR-120A-12 MEAN WELL

120W DC/DC pretvarač DDR-120A-12 MEAN WELL

120W DC/DC pretvarač DDR-120A-12 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 120W sa izlazom od 8.3A  12V KARA...

RSD: 8,118.00 Din

120W DC/DC pretvarač DDR-120A-24 MEAN WELL

120W DC/DC pretvarač DDR-120A-24 MEAN WELL

120W DC/DC pretvarač DDR-120A-24 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 120W sa izlazom od 4.2A  24V KARA...

RSD: 8,118.00 Din

120W DC/DC pretvarač DDR-120C-24 MEAN WELL

120W DC/DC pretvarač DDR-120C-24 MEAN WELL

120W DC/DC pretvarač DDR-120C-24 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 120W sa izlazom od 5A  24V KARAKT...

RSD: 8,244.00 Din

15W DC/DC pretvarač DDR-15G-12 MEAN WELL

15W DC/DC pretvarač DDR-15G-12 MEAN WELL

15W DC/DC pretvarač DDR-15G-12 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 15W sa izlazom od 1.25A 12V KARAKTERISTI...

RSD: 2,424.00 Din

19.8W DC/DC pretvarač RSD-30H-3.3 MEAN WELL

19.8W DC/DC pretvarač RSD-30H-3.3 MEAN WELL

19.8W DC/DC pretvarač RSD-30H-3.3 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 30W sa izlazom od 6A  3.3V KARAK...

RSD: 3,918.00 Din

200W DC/DC pretvarač SD-200B-48 MEAN WELL
200W DC/DC pretvarač SD-200B-48 MEAN WELL

200W DC/DC pretvarač SD-200B-48 MEAN WELL

200W DC/DC pretvarač SD-200B-48 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 200W sa izlazom od 4.2A  48V KARAK...

RSD: 10,572.00 Din

240W DC/DC pretvarač DDR-240B-24 MEAN WELL

240W DC/DC pretvarač DDR-240B-24 MEAN WELL

240W DC/DC pretvarač DDR-240B-24 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 240W sa izlazom od 10A  24VZa apli...

RSD: 12,156.00 Din

240W DC/DC pretvarač DDR-240D-24 MEAN WELL

240W DC/DC pretvarač DDR-240D-24 MEAN WELL

240W DC/DC pretvarač DDR-240D-24 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 240W sa izlazom od 10A 24VZa aplikacije...

RSD: 12,156.00 Din

30W DC/DC pretvarač DDR-30G-12 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač DDR-30G-12 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač DDR-30G-12 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 30W sa izlazom od 2.5A 12V KARAKTERISTIK...

RSD: 3,246.00 Din

30W DC/DC pretvarač DDR-30G-24 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač DDR-30G-24 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač DDR-30G-24 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 30W sa izlazom od  1.5A  24V K...

RSD: 3,246.00 Din

30W DC/DC pretvarač RSD-30H-12 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač RSD-30H-12 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač RSD-30H-12 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 30W sa izlazom od  2.5A 12V KARAKTE...

RSD: 3,918.00 Din

30W DC/DC pretvarač RSD-30H-5 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač RSD-30H-5 MEAN WELL

30W DC/DC pretvarač RSD-30H-5 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 30W sa izlazom od 6A  5V KARAKTERIST...

RSD: 3,918.00 Din

500W DC/DC pretvarač SD-500L-24 MEAN WELL
500W DC/DC pretvarač SD-500L-24 MEAN WELL

500W DC/DC pretvarač SD-500L-24 MEAN WELL

500W DC/DC pretvarač SD-500L-24 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 500W sa izlazom od 21A  24V KARAKT...

RSD: 19,038.00 Din

50W DC/DC pretvarač SD-50C-12 MEAN WELL
50W DC/DC pretvarač SD-50C-12 MEAN WELL

50W DC/DC pretvarač SD-50C-12 MEAN WELL

50W DC/DC pretvarač SD-50C-12 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 120W sa izlazom od 4.2A  12V KARAKTE...

RSD: 3,834.00 Din

60W DC/DC pretvarač DDR-60G-12 MEAN WELL

60W DC/DC pretvarač DDR-60G-12 MEAN WELL

60W DC/DC pretvarač DDR-60G-12 MEAN WELLPretvarač DC-DC od 60W sa izlazom od 5A  12V KARAKTERI...

RSD: 4,062.00 Din

DC/DC pretvarač Naručite online ili kontaktirajte nas na telefon 018-4521-400 za svaku dodatnu informaciju!